Årsregnskab 2023 – Et begivenhedsrigt år for selskabet

2023 var et begivenhedsrigt år for selskabet, hvor den primære fokus i første halvår bestod i at overlevere driften af den tidligere aktivitet til Zevra samt at forlige den anlagte retssag i USA.

I maj 2023 blev en ny bestyrelse valgt ind i selskabet og der er efterfølgende blevet eksekveret på fire hovedspor:

  • At få accelereret oprydning af selskabets leverandørforhold samt reducering af omkostningsbasen
  • At få tilpasset selskabets kapitalstruktur samt at tiltrække ny kapital til selskabet
  • At få defineret en ny strategi for selskabet i henhold til den gældende formålsparagraf
  • At identificere interessante muligheder for strategiske partnerskaber

Selskabet har opnået følgende resultat for 2023:

  • EBIT: negativt DKK 27 mio. (2022: DKK 41 mio.)
  • Likvidbeholdning ultimo 2023 DKK 11 mio. (2022: DKK 42 mio.)

Hændelser efter 31.12.2023:

  • Selskabet offentliggjorde den 21. februar 2024 i selskabsmeddelelse 4/2024, at selskabet har gennemført et opkøbt af en strategisk ejerandel på 10% af det svenske børsnoterede selskab CombiGene AB, som forsker i genterapi og smertelindring.
  • Selskabet har en uoverensstemmelse med Zevra, som var køber af den tidligere aktivitet. Selskabet mener at være berettiget til at modtage godtgørelse for afholdte udlæg for niveauet DKK 4,5 mio. og undersøger pt. mulighederne for inddrivelse af beløbet.

Guidance for 2024:

For regnskabsåret 2024 forventes der et samlet negativt driftsresultat på DKK 3-4 mio.

Med venlig hilsen

Orphazyme A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Attachments

error: Content is protected !!